GEVÆRTERRÆN VEST I KLITMØLLER D. 12. APRIL ER DESVÆRRE BLEVET AFLYST.

Aflysningen sker da terrænet ikke er blevet klar og reetableret efter bomberydning i terrænet, til den forventede dato, hvorfor det ikke er muligt at nå at få en fornuftig skydning i stand.

DGI Nordjylland der er arrangør af stævnet er kede af, at vi ikke får mulighed for at arrangere geværterræn Vest i Klitmøller.
Geværterræn Vest bliver i stedet flyttet til andet terræn. Der vil snarest komme en ny indbydelse med den nye dato og sted.